Jdi na obsah Jdi na menu
 


Členská schůze

8. února 2008     
20.00 – 22.30 hod 
restaurace „U nádraží“

 

Přítomni: Doleček Jan, Doubínek Jiří, Faltus František, Faltus Stanislav, Faltusová Jana, Faltusová Miloslava, Faltusová Lenka, Faltusová Lenka st., Gerža Miloslav, Macháček Karel, Macák Daniel, Macáková Pavlína, Mlynář Jan, Pížl Jan, Stejskal Josef, Urner Václav, Urnerová Růžena, Vlček Miloslav, Vyšohlíd René, Vyšohlídová Marie

 

Omluveni: Loufek Miroslav, Jánešová Miluše, Faltus Jan (Tequila), Dulovec Jiří, Doleček Jaroslav, Faltusová Petra, Pavlas Václav, Švédová Veronika, Pížlová Hana, Cacek Petr

Program:
1) Úvod
2) Vyúčtování plesu
3) Masopustní průvod
4) Bowling
5) Dětský karneval
6) Diskuse
7) Závěr

1) Úvod
Starosta SDH Lichkov – František Faltus přivítal všechny přítomné a seznámil je z programem schůze

2) Vyúčtování plesu
 Josef Stejskal oznámil, že výdělek z letošního plesu činí 9.978,- Kč

3) Masopustní průvod
František Faltus – pan Šimek nabídl sboru spolupráci na uspořádání masopustního průvodu. On by půjčil koně s vozem (saněmi). Otázka k diskusi zda nabídku využijeme a průvod v příštím roce uspořádáme

Daniel Macák – podle jeho názoru sbor pořádá dost akcí a další je zbytečná, když se na pořádání akcí nepodílejí všichni členové. Nejlepší by bylo kdyby jedna skupina pořádala ples, další masopust apod.

Josef Stejskal – v příštím roce by se takový průvod musel uspořádat do 28. 2. 2009

Pavlína Macáková – navrhla zapojit školu a školku

Lenka Faltusová ml. – navrhla uspořádat pouze průvod bez zábavy

Josef Stejskal – z vlastní zkušenosti ví, že do průvodu se nezapojuje veřejnost, pouze pár dobrovolníků v maskách kteří navštěvují domy a doprovázejí je děti

Lenka Faltusová ml. – navrhl oslovit ostatní složky na pořádání zábavy

Daniel Macák – se obává malé účasti na zábavě a nedostatku lidí, kteří by zábavu uspořádali

Miloslav Vlček – navrhl průvod přesunout na jiné datum, až se bude dát sedět venku

Jan Pížl – konstatoval že se plánuje další kulturní akce, podle něho by se mělo dělat něco se soutěží, aby zase získala úroveň. Něco s hasičskou tématikou.

František Faltus – debatu uzavřel s tím, aby si to všichni rozmysleli , téma se bude probírat na příští členské schůzi, zřejmě v červnu

4) Bowling
František Faltus – oznámil že se připravuje pro členy SDH návštěva bowlingu v Králíkách, sbor bude hradit vstupné. Předběžný termín je 1.3.08 od 16.00 hod

Jan Pížl – navrhl zamluvit dopředu obě dráhy a potom objednávku upravit podle přihlášených členů

Karel Macháček – členové se budou závazně hlásit u Františka Faltuse do 20. 2. 2008

5) Dětský karneval
František Faltus – požádal o spolupráci s přípravou karnevalu a s oslovováním sponzorů. Dále navrhl ceny vstupného (bude se ještě projednávat na společné schůzi ZO ČZS), dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč a masky zdarma    hlasování 18:1:1

Pavlína Macáková – poznamenala, že by bylo lepší, aby v tombole byli např.: drobné hračky, omalovánky nebo fixi.

Jan Pížl – navrhl aby každý třetí los byl výherní, aby bylo hodně spokojených dětí

Karel Macháček – počet cen do tomboly odhadnout podle loňského roku, to vydělit třemi a to by měl být přibližný počet cen

6) Diskuse
František Faltus – upozornil členskou základnu že je stále mnoho členů, kteří nemají zaplacené členské příspěvky

Josef Stejskal – připojil k tématu, že v lednu sbor odvádí příspěvky na další rok (v lednu na ten co následuje, ne zpětně) na OSH ČMS v Ústí nad Orlicí za neplatiče příspěvky platí sbor, což jsou zbytečné výdaje

František Faltus – připomenul, že 3. května 2008 sbor pořádá floriánskou country zábavu 

Karel Macháček – navrhl udělat patřičnou stylovou výzdobu

František Faltus – je zakoupená socha sv. Floriána. Která by měla být umístěna na hasičské zbrojnici. Na jaře se musí nad vraty udělat výklenek kde bude socha umístěna a zasklena. Před zábavou bude sraz u hasičské zbrojnice, potom půjde průvod do kostela, kde bude socha posvěceny, potom se půjde průvodem z hasičské zbrojnici, kde bude umístěna socha. Potom se průvod přesune na sál, kde bude zábava.

Miloslav Vlček – dotaz proč není koupené nářadí na hasičskou zbrojnici, když je pokladně SDH dostatek peněz

Daniel Macák – zjistí možnost zda by se dalo koupit s rozpočtu od OŮ. Je těžké rozlišit co lze z rozpočtu na víc koupit a co ne. Rozpočet už tak je dostatečně velký a nemůžeme požadovat navýšení. Jiné sbory (jednotky) od OÚ tolik peněz ani nedostávají.

Miloslav Vlček – v jiných sborech to naopak funguje, tak proč to nejde u nás

Daniel Macák – pokud to půjde, koupí se nářadí z rozpočtu a pokud ne, koupí se z peněz SDH

František Faltus – o nákupu nářadí se jedná už od konce minulého roku, kdy se plánoval nákup, ale bohužel se musel neočekávaně zaplatit revize dýchacích přístrojů. V letošním roce se o tom už jednalo na lednové výborové schůzi (viz. zápis ze schůze na stránkách SDH).

Daniel Macák – když se plánoval nákup nářadí v prosinci, dostali jsme od pardubického kraje mimořádnou dotaci, bohužel z té se nemohlo nářadí koupit byla účelová

Jan Pížl - navrhl koupit nářadí teď z peněz sboru a na konci roku to nechat proplatit na obecním úřadě

Daniel Macák - je otázka co řekne účetní na obci, když jí v říjnu přineseme doklad za začátku roku
- na obci dosud není schválen rozpočet na tento rok, ve středu 13.2. ho má zastupitelstvo schvalovat. Ihned potom navrhne nákup nářadí, ale musí se počítat s tím, že to bude na úkor něčeho jiného. Další informace o nákupu budou zveřejněny na příští výborové schůzi.

Jan Mlynář – seznámil členskou základnu s plánem uspořádat výlet pro MH do krytého bazénu v Ústí nad Orlicí. Vstup by hradil sbor, v rozpočtu je dostatek peněz pro MH. hlasování 18:0:0

František Faltus – 16. února se koná výroční valná hromada okrsku, kdo se chce zúčastnit nahlásí se u Františka Faltuse. Sraz u zbrojnice je v 16.30 hod.