Jdi na obsah Jdi na menu
 


ČLENSKÁ SCHŮZE

14. září 2007                                                             restaurace „U nádraží“ Lichkov

 

Přítomni:

    František Faltus        Josef Stejskal        Jaroslav Doleček        Veronika Švedová

    Jiří Dulovec              Stanislav Faltus      Jana Faltusová           Lenka Faltusová ml.

    Václav Urner            Jan Faltus              Lenka Faltusová st

    René Vyšohlíd         Růžena Urnerová    Marie Vyšohlídová


Omluveni:

    Jan Mlynář


Program:

  1. Úvod

  2. Oprava střechy na cvičišti

  3. Ples 2008

  4. Diskuse

  5. Závěr


1) Úvod

    Starosta SDH přivítal členy na dnešní členské schůzi.


2) Oprava střechy na cvičišti

    Faltus F. - dle doporučení klempíře (pan Jošt) bylo doporučeno použít plechovou krytinou

rozpočet:

        - Plech 180 kč/m2

        - Střecha měří přibližně 150 m2

                = Cena celkem za plech 27 000,-Kč + cca 4000,- za další materiál

    Dulovec J. – měla by se zjisti cena i za jiné krytiny.

    Faltusová L st. – a co gumové tabule?

    Faltus F. – na střeše je malý sklon,

    Faltusová L.st.– střecha je v dezolátním stavu – její oprava je akutní,

    Švédová V. – měla by se zjistit i jiná možnost,

    Dulovec J.– v kalkulaci by se mělo počítat i s částečnou výměnou prken,

    Stejskal J. – domnívá se, že p. Jošt doporučil tu nejlepší variantu, 35 000 může
vybrat okamžitě.

Starosta SDH navrhl hlasovat o nákupu plechu, jednoho kubíku prken a dalšího potřebného materiálu pro pokrytí střechy na cvičišti.

Hlasování - 14:0:0


    Urner V. – kubík dřeva bude stát něco kolem 5000,--Kč

    Stejskal J. – vybere 35 000,--Kč

    Faltus F. – p. Macák navrhuje výsadbu tújí kolem záchodků na cvičišti.

    Švédová V. – nejlepší doba k sázení je podzim,

    Faltus F. – jaký rozestup mají být sazeničky od sebe?

    Šédová V. – záleží na odrůdě,

    Dulovec J. – někdo by si měl objednání a výsadbu vzít na starosti.

    Faltus F. – navrhuje aby se Jirka Dulovec domluvil s Veronikou Švédovou na počtu a odrůdě a poté je objednal.

Starosta SDH navrhl hlasovat o nákupu tújí okolo záchodků na cvičišti.

Hlasování - 14:0:0


    Doleček J. – měl by se uklidit nepořádek pod výše zmíněným záchodem na cvičišti.


3) Ples 2008

    Faltus F. – měla by se prodiskutovat hudba na ples SDH/2009, na rok 2008 je již hudba zamluvená „p. Štěrba“.

    Vyšohlídová M. – lidé si stěžují na způsob prodeje tomboly. Navrhuje do losované obecní tomboly dát cca 10 cen a ostatní tombola by byla udělána ruličkovým způsobem.

    Stejskal J. – tombola se vždy prodávala cca. půl na půl, lístky na sále a v obci. Ale souhlasí s návrhem paní Vyšohlídové.¨

    Vyšohlídová M. – nesouhlasí s rozdělením cen na minulém plese. Na jeden lístek člověk vyhrál zbytečně moc cen.

    Faltus F – 1/3 cen navrhuje dát do obce a 2/3 cen na sále.

Marie Vyšohlídová navrhuje změnit způsob losování tomboly. Po obci 1/3 cen (prodej z bločku) a na sále 2/3 cen (prodej ruliček)

Hlasování - 13:1:0

    Faltus S. – tombolu by udělal jen ruličkovou,

 Urnerová R.– na plese by mělo být i předtančení.


4) Diskuse

    Faltusová L. st. – paní Faltusová Anna zapůjčila traktor pro účel hasičů. Mělo by se jí za to pomoci se sběrem kamení.

    Macháček K. – jaký je názor na nové webové stránky SDH?

    Faltus F. – ohlas je velký.

    Faltusová L. ml. – navrhuje na webové stránky SDH doplnit i jmenný seznam družstva žen.

    Faltus F. – prodiskutovat s panem Macákem.

    Faltusová L. st. – bude se nějako odměňovat paní Faltusová A, paní Urubková a paní Rosembergrová za práci na Soptíkovi?

    Faltus F. – budou pozvání na výroční schůzi SDH.

    Stejskal J. – Soptík by se měl udělat na rozloučení s létem.

    Faltus F. – navrhuje v příštím roce udělat více akcí.


5) Závěr

Starosta SDH poděkoval všem zúčastněným za pomoc při organizaci akce „Soptík“.