Jdi na obsah Jdi na menu
 


Den požární bezpečnosti 2008

 Sbor dobrovolných hasičů v Lichkově uspořádal pomalu již tradiční akci pro ZŠ a MŠ v rámci "Dne požární bezpečnosti". Tato akce byla spojena s prověřovacím cvičením pro JSDHO Lichkov.
Den požární bezpečnosti vyhlašuje "Česká asociace hasičských důstojníků", a jedná se vždy o pátek, na který připadá 13. den v měsíci. Letos je tímto dnem 13. červen. My jsme tuto akci, z víceméně tradičních důvodů, posunuli o měsíc napřed. Cílem tohoto dne je především účinným způsobem propagovat požární ochranu formou preventivně-výchovné činnosti.
Přípravou akce jsme se zabývali pár měsíců předem. Hlavním organizátorem a "mozkem" této akce byl preventista sboru Miroslav Loufek.
Začátek akce byl stanoven na 8.50 hod., kdy byl uměle zakouřen prostor půdního schodiště v budově ZŠ. Poté, co byl zjištěn požár, ihned informovala ředitelka školy o jeho vzniku krajské operační a informační středisko v Pardubicích, které následně vyhlásilo poplach místní jednotce.
Členové jednotky se dostavili po vyhlášení poplachu na hasičskou zbrojnici, kde se ihned převlékli do zásahových oděvů a vyjeli s vozidlem CAS T-148. Po příjezdu na místo události byl zahájen průzkum družstvem 1+2 (velitel + dva členové). Při průzkumu byl zjištěn "požár" na schodišti vedoucím k půdě, a velitel družstva ohlásil radiostanicí strojníkovi nutnost položení dopravního vedení a nasazení jednoho útočného proudu "C". Mezitím na místo zásahu dojeli další hasiči dopravním automobilem (DA), a ihned začali pomáhat s pokládáním hadicového vedení. Průzkumná skupina, po doplnění o jednoho hasiče, se rozdělila na dvě. První skupina prováděla samotný zásah a druhá skupina informovala o nutnosti setrvání v učebnách pedagogické pracovníky, do té doby, než bude možnost bezpečně opustit budovu.
Po hlášení první skupiny o likvidaci požáru a odvětráním chodeb s využitím přirozené ventilace, byla zahájena samotná evakuace žáků ZŠ, MŠ a pedagogických pracovníků. Děti byli shromážděny před budovou školy, kde provedli učitelky jejich součet. Než bylo ohlášeno, že jsou děti a personál školy kompletní, byly v budově prohledávány prostory, kde by se především děti mohli skrývat před kouřem.
Následně se děti mohli pod dozorem vrátit do šaten, kde se oblékli, a byli převezen postupně DA na hasičské cvičiště, kde měli připravený program s hasičskou tématikou.
Na cvičišti se děti rozdělili do skupin a procházeli jednotlivá stanoviště, kde se mohli seznámit s prevencí nejen v požární ochraně a s požární technikou, dále si mohli vyzkoušet požární útok a různé jiné soutěže. Samotný požární útok si vyzkoušel i pedagogický sbor ZŠ a MŠ. V závěru, když už se děti vydováděli, byl zapálen táborák, kde si všichni mohli opéct párek.
Všichni věříme, že se akce všem líbila, a doufáme, že v této tradici budeme pokračovat i příští rok.
V úplném závěru bychom chtěli poděkovat všem členům jednotky a sboru, kteří se podíleli na organizaci i hladkém průběhu této akce, dále paní ředitelce ZŠ Mgr. P. Polanské, paní ředitelce MŠ L. Vaníčkové a ostatním zaměstnancům ZŠ a MŠ za vstřícný přístup, a pomoci při organizaci, panu starostovi Z. Brůnovi za podporu a zajištění občerstvení pro děti, M. Sedláčkovi st. za zapůjčení výrobníku umělé mlhy a M. Sedláčkovi ml. za jeho obsluhu, K. Dulovcové a M. Darebné za to, že poskytli svou kameru a hlavně svůj volný čas za účelem pořízení videozáznamu, a všem ostatním, kteří nám pomáhali a měli podíl na bezproblémovém průběhu celé akce..
Za SDH a JSDHO, velitel

P.S.: Kdyby se náhodou objevil někdo, kdo by pochyboval o smyslu této akce, vložil jsem článek o požáru, který se stal pouhé čtyři dny před "naším dnem".

Vybarané fotky najdete opět pod článkem a ostatní jsou opět na "rajčeti". Protože jich je docela hodně, jsou rozděleny do dvou alb: od Krtka a od Honzy.

 

Náhledy fotografií ze složky Den požární bezpečnosti