Jdi na obsah Jdi na menu
 


Okresní Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska uskutečnilo 19. dubna 2008 již 15.
ročník Setkání zasloužilých členů SDH. Hostitelem byl tentokrát SDH Lichkov.
V místním sále se během dopoledne sjelo přes 50 dlouholetých členů hasičských
sborů z celého ústeckého okresu a řada hostů. Přítomné přivítal a jednání
zahájil starosta výkonného výboru okresního sdružení bratr Emil Dušek. Za
hostitelskou obec se připojil starosta obce pan Zdeněk Brůna, který ocenil
přínos Lichkovského sboru hasičů pro život obce, starosta místního sboru
bratr František Faltus seznámil hosty s prací sboru v letošním roce a krátce o minulých letech a o spolupráci s polskými kolegy. Setkání se účastnil představitel HZS mjr. Roman Studený, velitel stanice HZS Ústí nad Orlicí mjr. Pavel Šprync i čtyři členové aktivu zasloužilých hasičů. V průběhu další části starosta společně s náměstkyní paní Evou Faltusovou předali věcné dary dlouholetým členům k jejich významným narozeninám (panu Simonovi a Kulhavý k 89., panu Kaškovi k 80. a několika dalším k 60.). Starostovi obce Lichkov panu Zdeňku Brůnovi udělil Okresní výkonný výbor medaili „za zásluhy“ v požární ochraně. Ocenění květinami, zasloužené poděkování i vděčný potlesk sklidily kuchařky – hasičky i nehasičky – pod vedením paní Anny Faltusové, obsluha i servírky. Připravily totiž nejen vynikající oběd a večeři, ale i krásně prostřené stoly. Poděkování směřovalo i k rodinám, zvláště manželkám, dlouholetých funkcionářů sborů za trpělivost a podporu pro práci jejich členů. Před polednem se všichni přesunuli autobusem do polského Międzylesie do hasičské zbrojnice, kde si prohlédli jejich techniku a shlédli videozáznam z jejich činnosti. Zde je uvítal velitel Stanislaw Pokroutka a také přivítal zde burmistrz (starosta) Gminy Międzylesie pan Mgr. Tomasz Korczak. Poté odjeli do sídla profesionálních hasičů v Kłodzkou. Zde si prohlédli vozový park, techniku i řídící středisko. Po návratu do Lichkova již v sále čekala skupina 14 žen z Mladkova, která předvedla veselé taneční vystoupení. A po dobré večeři pokračovala veselá a družná zábava při harmonice pana Kolbaby až do večerních hodin. Kdy jsme se loučili s postupně odjíždějícími hosty.  „Snad se jim u nás líbilo“.
za SDH Lichkov bratr Josef Stejskal