Jdi na obsah Jdi na menu
 


(Přibyslav, Ústí n. Orlicí, Lichkov) Obřadní síň zámku v Přibyslavi, centra hasičského hnutí a Ústředního hasičského muzea, se stala 23. června svědkem slavnostního předání titulu „Zasloužilý hasič“ členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pro rok 2008.
Díky obecnímu úřadu v Lichkově, který poskytl pro dopravu služební automobil pro pozvané z Lichkova, Líšnice, Nekoře a Žamberka, byli pozvaní pohodlně přepraveni do Přibyslavi. V Ústí nad Orlicí se připojilo vedení Okresního sdružení hasičů Ústí nad Orlicí, ke kterým se připojili pozvaní z Plchovic. Po příjezdu do Přibyslavi proběhla prezentace v místním hotelu a k setkání s ostatními pozvanými při krátkém obědě. Poté se všichni přesunuli do „Centra Hasičského hnutí“, kde shlédli stálou výstavu hasičské techniky a historie s výkladem průvodkyně a také galerii dřív vyznamenaných. Po nezbytném fotografování už následoval slavnostní akt dekorování s tichým preludováním klavírním paní učitelky z místní LŠU.
V úvodu byla udělena medaile „Za záchranu života“. Z pozvaných 25 hasičů se dostavilo 20. (Každý oceněný prochází dřívějším sítem posuzování, podmínkou také
je věk nad 60 let a alespoň 35 let členství v hasičském hnutí). Po představení
každého zvlášť převzali z rukou starosty Sdružení hasičů ČMS ing. Karla Richtera
medaili se stužkou a z rukou jeho náměstka diplom s titulem „Zasloužilý hasič za
dlouholetou obětavou práci pro rozvoj dobrovolné požární ochrany“ a také květiny. Následovalo blahopřání doprovodu (manželky/manžel), z okresu Ústí nad Orlicí OSH starosty pana Emila Duška a náměstkyně paní Evy Faltusové s květinami a dárkem.
Po téměř dvouhodinové slavnosti poděkoval za všechny jeden z vyznamenaných za ocenění a také rodinám za dlouholetou trpělivost a podporu této činnosti. Z našeho okresu převzali vyznamenání: pan Zdeněk Bednář (SDH Líšnice), pan Josef Dytrt (SDH Žamberk), paní Zdena Lásková (SDH Plchovice), pan Václav Lechký
(SDH Nekoř) a pan Josef Stejskal (SDH Lichkov).
Celou slavnost natáčely dvě kamery. Záznam přítomní shlédli na následné slavností večeři a pak si zakoupili na památku. Před večeří ještě proběhlav krátká beseda s nejvyššími představiteli Sdružení a s informacemi zvláště o financování hasičské činnosti.
V podvečerních hodinách se pak všichni vraceli s novými dojmy domů. Velký
dík patří obci Lichkov, zvláště panu starostovi, Okresnímu sdružení a rodinám
vyznamenaných.
za SDH Lichkov F. Faltus