Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výborová schůze

8. ledna 2008                    19.30 – 21.00 hod                        restaurace „U nádraží“

 

Přítomni: Josef Stejskal               František Faltus              Petra Faltusová

                 Daniel Macák              Jan Mlynář                      Lenka Faltusová st.

                 Miloslava Faltusová     Lenka Faltusová ml.

 

Omluveni: Miroslav Loufek, Miluše Jánešová

 

 

Program:

1) Hasičský ples 2008

2) Členská základna

3) Výroční valná hromada okrsku

4) Letní tábor

5) Diskuse

 

 

1)Hasičský ples 2008

à předprodeji bylo prodáno:

střed před řekou               31 vstupenek; 200 losů   8 vstupenek pro sponzory

horní konec                        6 vstupenek;   48 losů    8 vstupenek pro sponzory

střed za řekou                  30 vstupenek; 169 losů    4 vstupenky pro sponzory

dolní konec (předprodej prozatím nedokončen, ještě se bude chodit zvát)

à František Faltus navrhl pozvat 4 členy sborů z našeho okrsku a dát jim vstupenky zdarma.

    Návrh byl přijat, hlasování: 7:0:0

à příprava sálu:            17. 1. 08 v   16.00 hod

    sraz pře plesem:        18. 1. 08 v   18.00 hod

    úklid                         19. 1. 08 ve 14.00 hod

à příspěvky od sponzorů do tomboly odevzdat F. Faltusovi, aby mohli připravit tombolu.

à návrh F. Faltuse a J. Stejskala nakoupit ceny do tomboly za 4.000,- Kč

     Návrh byl přijat, hlasování: 7:0:0

 

2) Členská základna

Michal Beňo chce přestoupit zpět do Mladkova a Marek Duraj ukončit členství. Výbor bere na vědomí.

 

3) Výroční valná hromada okrsku

16. února 2008 se koná výroční členská schůze okrsku, na příští schůzi se přihlásí zájemci.

 

4) Letní tábor

Jan Mlynář navrhl termín tábora 4. – 1. 7. 2008 ve Švagrově u Vernířovic

Návrh byl přijat, hlasování: 7:0:0

Do příští výborové schůze J. Mlynář připraví rozpočet tábora.

 

5) Diskuse

Starosta informuje:

à jsme pozváni do Miedzylesie na tradiční „oplatky“ 12. 1. 08

à pan Šimek nám nabídl upořádat masopustí průvod. Rozhodne se po plese

à je nutné koupit nářadí do hasičské zbojnice, F. Fatlus navrhuje koupit ho z peněz SDH. D. Macák do příští výborové schůze zjistí zda to půjde koupit od OÚ

 

à  Jan Mlynář požádal o proplacení faktury za cesty Jiřímu Doubínkovi. Jedná se o cestování, kdy hledali nové místo na letní tábor.

Žádost byla přijat, hlasování: 7:0:0